Šolska knjižnica

Knjižnica Glasbene šole Nova Gorica je šolska knjižnica s pretežnim deležem strokovnega gradiva (notno gradivo, glasbeni leksikoni in enciklopedije, učbeniki s področja glasbe, zvočno in video gradivo). Naloga šolske knjižnice je podpirati izobraževalni proces z izvajanjem knjižnične dejavnosti za učence in strokovne delavce. Uporabniki knjižnice so strokovni in administrativni delavci šole ter redno vpisani učenci. Izjemoma izposojamo gradivo tudi nekdanjim učencem naše šole. Rok izposoje za zaposlene na šoli je 12 mesecev (gradivo v več izvodih), oziroma 1 mesec (gradivo v 1 izvodu). Za učence je rok izposoje 3 tedne z možnostjo podaljšanja za dodatne 3 tedne. Knjižnična zbirka trenutno obsega 7915 enot, od tega 6248 tiskanih muzikalij (notnega gradiva). Nabava gradiva se prilagaja trenutnim potrebam posameznih strokovnih aktivov. Cilj knjižnične nabavne politike je tudi, da naročimo vse notno gradivo in učbenike s področja glasbe, ki se na novo izdajo v Sloveniji.

(Skupno 1.173 obiskov, današnjih obiskov 1)