Prošnja za spremembo urnika teoretskih predmetov

Glasbena šola Nova Gorica je javni izobraževalni zavod, kjer so urniki v največji meri  prilagojeni obveznostim v osnovnih šolah. Vljudno vas prosimo, da prilagodite ostale izvenšolske dejavnosti otrok našim urnikom.

Upravičene prošnje za spremembo urnika NGL (t. j. nepremostljive težave pri prevozu otrok, usklajevanje urnikov za več otrok iz iste družine ali okolice in sovpadanje učnih obveznosti na OŠ ter pri nas) sporočite preko elektronskega obrazca
do vključno ČETRTKA, 3.9.2020

Vaše želje bomo poskusili v največji možni meri upoštevati, žal pa vedno to ni mogoče, saj smo, glede števila velikosti skupin, zavezani k spoštovanju republiških normativov.

V prvem tednu bo pouk potekal po načrtovanem urniku, nato pa vas bomo, po pregledu vseh prošenj, obvestili o spremembah.

Hvala za razumevanje in uspešen začetek leta želim.

 

Sandi Vrabec, ravnatelj

 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Glasbena šola Nova Gorica za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Glasbena šola Nova Gorica, lahko zastavite preko elektronske pošte .

Beri naprej

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page