Organi upravljanja, strokovni organi in ostali

Ravnatelj: Sandi Vrabec
Pomočnik ravnatelja: Alessandro Sluga
Vodja PGŠ: Andreja Ipavec
Svet zavoda:
predstavniki delavcev zavoda: Marko Kodelja (predsednik), Doris Kodelja (namestnik predsednika), Pavel Pahor, Vlasta Vižintin, Barica Cipar
  1. predstavniki ustanovitelja:
    Suzana Mlakar (Mestna občina Nova Gorica), Silvo Kokot (Občina Šempeter-Vrtojba)-stalna glasovalna pravica;
    Leon Koršič (Občina Brda), Bruno Koncut (Občina Kanal ob Soči), Stanko Mužina (Občina Miren-Kostnajevica), Dean Trojer Smrečnik (Občina Renče-  Vogrsko) – menjalna glasovalna pravica po abecednem redu občin.
  2. predstavniki staršev:
    Dušan Gregorič, Klemen Krševan, Martina Trampuž

Vodje strokovnih aktivov za posamezna instrumentalna področja in nauk o glasbi:
– klavir, orgle: Pavel Pahor
– pihala, trobila, tolkala: Peter Pavli
– godala: Stela Povšič
– nauk o glasbi: Patricija Rutar Valič
– harmonika: Josipa Horvat
– kitara, harfa: Matjaž Remec
– petje: Vladimir Čadež
– ples: Sergej Semenjuk
Svet staršev, ki ga sestavlja 32 izvoljenih staršev vseh oddelkov šole.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page