Organi upravljanja, strokovni organi in ostali

Ravnatelj: Sandi Vrabec
Pomočnik ravnatelja: Alessandro Sluga
Vodja PGŠ: Andreja Ipavec
Svet zavoda:
predstavniki delavcev zavoda: Marko Kodelja (predsednik), Doris Kodelja (namestnik predsednika), Pavel Pahor, Vlasta Vižintin, Barica Cipar
  1. predstavniki ustanovitelja:
    Suzana Mlakar (Mestna občina Nova Gorica), Silvo Kokot (Občina Šempeter-Vrtojba)-stalna glasovalna pravica;
    Mateja Drnovšček (Občina Brda), Bruno Koncut (Občina Kanal ob Soči), Stanko Mužina (Občina Miren-Kostnajevica), Uroš Kobal (Občina Renče-  Vogrsko) – menjalna glasovalna pravica po abecednem redu občin.
  2. predstavniki staršev:
    Dušan Gregorič, Klemen Krševan, Martina Trampuž

Vodje strokovnih aktivov za posamezna instrumentalna področja in nauk o glasbi:
– klavir, orgle: Barbara Mačkić
– pihala, trobila, tolkala: Ana Černic
– godala: Alessandro Sluga
– nauk o glasbi: Alenka Peric
– harmonika: Dejan Vidovič
– kitara, harfa: Barbara Gorkič
– petje: Vladimir Čadež
– ples: Svetlana Petrovič
Svet staršev, ki ga sestavlja 32 izvoljenih staršev vseh oddelkov šole.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page